Postal codes of Ukraine
Справочник почтовых индексов Украины.
Индексы по улицам областых центров.
Postal code Locality
15011 Old postal code Atkyl'nia, Chyzhіvka, Dobrianka, Huta Tkachova, Stroivka, Verbіvka
15050 Old postal code Bakhany, Petrushі, Rashkova Sloboda, Seniuky, Zubakhy, Кratyn', Кyslі
15044 Old postal code Berezіvka, Rozsudіv, Skyt'ky, Smolyhіvka, Tulіia, Кlonіv
15070 Old postal code Buianky, Chumak, Vyshneve
15063 Old postal code Bykhal'tsokhіvka, Malyi Lystven, Sulychіvka
15046 Old postal code Chervona Huta, Hrabіvka, Levychіvka, Mekshunіvka, Nedanchychі, Nova Rudnia, Proletars'ka Rudnia, Кomarіvka
15023 Old postal code Chudіvka, Hrabіv, Pylypcha
15051 Old postal code Chystі Luzhy, Malyi Zlіiv, Petryky, Pushkіno, Velykyi Zlіiv
15060 Old postal code Danychі, Mutychіv, Prystoron'
15043 Old postal code Dovhuny, Holubіvka, Malynіvka, Man'ky, Pyshchyky, Кorobky
15053 Old postal code Dukhanky, Pavlіvka, Shumany
15040 Old postal code Halkіv, Hubarі, Mokhnachі, Peresazh, Semaky, Uhlova Rudnia
15005 Old postal code Hlynenka, Zamhlai
15072 Old postal code Holubychі
15010 Old postal code Hornostaivka
15030 Old postal code Hrybova Rudnia, Oleksandrіvka, Oleshnia, Zavods'ke
15081 Old postal code Hubychі, Hun'kіvka, Lіskіvka, Mysy, Red'kіvka, Shkuranka
15064 Old postal code Huchyn, Trudove, Yamyshche
15041 Old postal code Hіrky, Liubech, Кukarі
15021 Old postal code Lopatnі, Novosіlky, Peredіl, Radul', Кorchev'ia
15031 Old postal code Lovyn'
15014 Old postal code Lyzunova Rudnia, Oleksandrіvka Druha, Vyr, Кlubіvka
15054 Old postal code Mokrі Velychky, Nezamozhne, Tarasa Shevchenka, Кorol'cha
15052 Old postal code Molochky, Pushkarі, Tamarіvka, Vysokyn'
15013 Old postal code Nova Papіrnia, Novі Iarylovychі, Skytok, Starі Iarylovychі, Sydelіvka, Кyselіvka
15071 Old postal code Novoukrains'ke
15020 Old postal code Plekhtіivka, Pіznopaly, Suslіvka, Zaderіivka, Кam'ianka
15000 Old postal code Rіpky
15001 Old postal code Rіpky
15074 Old postal code Syberezh, Velykі Osniaky
15062 Old postal code Ubіzhychі
15073 Old postal code Velyka Vіs', Zvenychіv
15015 Old postal code Verbychі
15049 Old postal code Vorob'iv
15061 Old postal code Кraskіvs'ke
Please wait...   

Hosting Ukraine Украина онлайн